Ok

Криптодепозит на смарт-контракте
Neutrino Token Standard